face

Doç. Dr. M. Necati DemiR

Göz Hastalıları Uzmanı

ANLAŞMALI KURUMLAR 

 

* Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı

*T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı